CASES & REFERENCER

– Hvad siger vores kunder?

 

/MICHAEL KNØRR SKOV
COWI A/S

Hvad var formålet med træningen?

At facilitere og udfordre chefgruppens arbejde med afdelingens porteføljeplaner (forretningsplaner). Planerne er chefledelsens grundlag for at udvikle forretningen gennem markedsføring hhv. leverancer.

Hvordan blev casen løst? 

Blachman leverede i første omgang en drejebog med struktur og indhold for et forløb på tre forretningsdage med chefkredsen. Drejebogen tog afsæt i et grundigt interview med afdelingscheferne om forretningens status, afdelingschefernes mål med forretningsplanerne og vores ønsker til både forretningsmæssigt og socialt udbytte af forløbet.

Hvad skabte det for jeres virksomhed at have et forløb med Blachman ApS?

At facilitere og udfordre chefgruppens arbejde med afdelingens porteføljeplaner (forretningsplaner). Planerne er chefledelsens grundlag for at udvikle forretningen gennem markedsføring hhv. leverancer.

/CASPER MOLTKE-LETH
MANAGING PARTNER, BIRD&BIRD

Hvad var formålet med træningen?

Vores samarbejde med Blachman, har haft fokus på træning af partnere. Formålet var, at skabe vækst via ambassadører, relationer og networking, og undgå kold canvas.

Hvad skabte det for jeres virksomhed at have et forløb med Blachman ApS?

Vi har oplevet en langt hurtigere og mere effektiv proces med kunder og emner, end det vi tidligere har gjort. Det har været en “game changer” for os.

Der er skabt helt konkrete resultater for os, med både nye kunder/klienter og øget samarbejde med bestående.

Den praktiske vinkel – hands on – og uden brug af PowerPoints passede perfekt til os.

/LARS STEEN NIELSEN
NORTH RISK

Hvad var formålet med træningen?

At styrke vores rådgiveres kompetencer indenfor netværks- og referencesalg samt at øge vores hit rate på nysalg.

Hvordan blev casen løst? 

Afholdelse af fællesmøder med fokus på netværk og referencer. Fælles møde- og ringedage samt løbende opfølgning på processen via one to one samtaler med enkeltpersonerne.

Hvad skabte det for jeres virksomhed at have et forløb med Blachman ApS?

Det skabte fokus på netværk og referencer og ikke mindst et fælles commitment på at skabe succes og intern konkurrence. Vi har haft endog meget stor værdi af samarbejdet.

/NEEL NOEL
TRIOLAB AS

Hvad var formålet med træningen?

Nydannet gruppe med 3 gruppeledere under mig (salgs- og Markedschef). Vi ville gerne i fællesskab danne forståelse for og blive bevidste om hinandens bevæggrunde og kendetegn med forventning om et stærkt samarbejde. Vi ville gå i dybden med det for nogen kendte værktøj DISC og benytte det som afsæt til at lære hinanden bedre at kende i denne nyskabte gruppe, men også at kunne bruge værktøjet i arbejdet med medarbejdere og kollegaer.

Hvordan blev casen løst? 

Blachman stillede kursus til rådighed med Mona Adrian i spidsen. Vi havde inden mødet besvaret spørgsmål til egen DISC personprofil. På selve kursusdagen førte Mona an med gennemgang af arketyper for de 4 personprofiler i en DISC, fulgt op af dialog omkring egne profiler og workshop om forskellige samarbejders fordele og opmærksomhedspunkter.

Hvad skabte det for jeres virksomhed at have et forløb med Blachman ApS?

Vi kom tættere på hinanden på denne dag. Vi fik overblik over og fokus på, hvor vi står stærkt hver især og som gruppe, og især har vi lært, hvor vi kan bruge hinanden for at stå stærkere som individuelle ledere.

Vi har nu et stærkt fundament at opbygge denne nye samarbejdsform omkring.

/BEATRICE OTOO
DANSK MAGISTERFORENING

Hvad var formålet med træningen?

Orientering af DISC profil. Formålet var at give kendskab til min egen profil, at kunne identificere medarbejderes profil og øve sammenspil med modsatrettede profiler.

Hvordan blev casen løst? 

Konsulenten er meget kompetent og professionel og dagen forløb med god sparring og plads til at drøfte og diskutere reelle erfaringer og oplevelser. Der var gode perspektiver og værktøj til, hvordan man gør sammenspillet bedre.

Hvad skabte det for jeres virksomhed at have et forløb med Blachman ApS?

Jeg kan i højere grad møde mine medarbejdere på en måde, de responderer på uden at sætte mine egne værdier over styr.

/STEN BONNE SCHWANER
K.W. BRUUN IMPORT

Hvad var formålet med træningen?

2 årigt Talent program for vores brands Citroën, Opel og Peugeot varebiler.

Hvordan blev casen løst? 

Blachman har leveret et unikt forløb over 12 måneder, med dybdegående arbejde med proces fra kontakt til kontrakt, herunder flere live træninger på ”rigtige” kundeemner.

Blachman har sikret et godt community blandt deltagerne og dermed understøttet deres fremadrettede netværk.

Forløbet har indeholdt flere midtvejs test via LMS, samt en skriftlig og mundtlig eksamen som afslutning og kvalitetssikring.

Blachman opererede i en vanskelig COVID periode, med stort fokus på at gennemføre opgaven med højeste kvalitet.

Hvad skabte det for jeres virksomhed at have et forløb med Blachman ApS?

Forløbet har skabt en uniform referenceramme på tværs af personprofiler, forhandlerstørrelser og landsdele for talenter uden kendskab til vores branche. De har alle haft en stejl læringskurve og leveret salgsresultater hurtigere end det ville være muligt uden.

/MORTEN KYHN
SEB

Hvad var formålet med træningen?

Formålet var at involvere, motivere og engagere kundefolk i salgsprocessen, og derigennem øge effektivitet og succesrate i forbindelse med nysalg.

Hvordan blev casen løst? 

Rigtig godt – ved anvendelse af eksisterende netværk og ambassadører som salgsværktøj, learning by doing and learning by experience i forløbet.

Hvad skabte det for jeres virksomhed at have et forløb med Blachman ApS?

Det gav nye, effektive værktøjer til salgsprocessen, nye møder, god indsigt do’s og dont’s, indvendingsbehandling med udgangspunkt i egne styrke, og forøget motivation i teamet.

Share on Facebook