BLACHMAN AKADEMI

Sæt dine salgs- og ledelseskompetencer i spil
– og få papir på det

Blachman tilbyder akademiforløb, der forløber over 5 eller 6 dage. Du har mulighed for at få en eksamen indenfor både salg og ledelse, der er meritgivende i form af 10 ECTS-point. Sidstnævnte i samarbejde med Erhvervsakademi Dania.

Et Blachman Akademi-forløb giver dig inspiration og videndeling – og masser af praktisk erfaring. Du arbejder ud fra dine egne eller din virksomheds aktuelle udfordringer, og du bliver samtidigt tilknyttet en gruppe ligestillede. Det styrker effekten af forløbet gennem networking og sparring.

Alle vores Blachman Akademiforløb gennemføres modulopbygget á 1 dag, med hjemmeopgaver mellem hvert modul. Modulerne gennemføres som en kombination af inspiration og videndeling suppleret med en masse praktiske øvelser samt ”Go Live” på konkrete cases. Blachman Akademiforløb giver desuden mulighed for lønrefusion.

Handlingsplan og mundtlig eksamen
Forløbet kan afsluttes med en mundtlig eksamen med ekstern censor, der tager udgangspunkt i en projektopgave/handlingsplan.

Blachman tilbyder følgende akademiforløb:

  • Salgspsykologi og grundlæggende salg – resultatskabende salg
  • Strategisk Salg og Key Account Management – fra strategi og teori til værdi
  • Ledelse i praksis – få tingene til at ske
  • Strategisk lederskab – vis vejen
  • Projektstyring i praksis
  • Forandringsledelse
Share on Facebook