BLACHMAN AKADEMI

Sæt dine salgs- og ledelseskompetencer i spil
– og få papir på det

Blachman tilbyder akademiforløb, der forløber over 5 eller 6 dage. Forløbet afsluttes med en mundtlige eksamen som tager afsæt i en skriftlig opgave. Faget giver dig 10 ECTS-point. Det er muligt at vælge et forløb uden eksamen og dermed uden ECTS point.

Et Blachman Akademi-forløb giver dig inspiration og videndeling – og masser af praktisk erfaring. Du arbejder ud fra dine egne eller din virksomheds aktuelle udfordringer, og du bliver samtidigt tilknyttet en gruppe ligestillede. Det styrker effekten af forløbet gennem networking og sparring.

Alle vores Blachman Akademiforløb gennemføres modulopbygget á 1 dag, med hjemmeopgaver mellem hvert modul. Modulerne gennemføres som en kombination af inspiration og videndeling suppleret med en masse praktiske øvelser samt ”Go Live” på konkrete cases. Blachman Akademiforløb giver desuden mulighed for lønrefusion.

Handlingsplan og mundtlig eksamen
Forløbet kan afsluttes med en mundtlig eksamen med ekstern censor, der tager udgangspunkt i en projektopgave/handlingsplan.

Blachman tilbyder følgende akademiforløb:

  • Salg og salgspsykologi– resultatskabende salg
  • Strategisk Salg – fra strategi og teori til værdi
  • Ledelse i praksis – få tingene til at ske
  • Strategisk lederskab – vis vejen
Share on Facebook