VI TRÆNER OG OPTIMERER

Blachman tager udgangspunkt i din virksomheds konkrete udfordringer. Vi kommer ikke ind med en færdig køreplan. Først skaber vi et overblik over nu-billedet ud fra dialog med dig samt nøglepersoner i din organisation. Vi udnytter vores erfaringer og sætter deltagernes ideer i centrum. I kender bedst jeres hverdag og problematikker, og vi skal finde ud af, hvor skoen trykker. Herefter kan vi fokusere kræfterne dér, hvor vi har mulighed for at skabe størst mulig værdi.

Forløbet vil som oftest følge processen nedenfor:

Nu-billede
20% af forløbet ligger inden første træningsaktivitet. Vi lytter og afdækker behov – og følger eller interviewer eventuelt relevante ledere og medarbejdere. På den måde kan vi udvikle det optimale koncept og sætte det rigtige hold til opgaven. Vi afstemmer målepunkter og succeskriterier.

Videndeling, go live og forankring
70% af forløbet består af træning, hjemmeopgaver og øvelser over flere omgange. I træningen inddrager vi egne erfaringer, udfordrer den enkelte på andre eller nye metoder og skaber fælles fodslag. Vi sikrer forankring gennem praktiske øvelser og ved at prøve værktøjerne af over for aktuelle kunder eller kolleger. Vi reflekterer, giver feedback og justerer efter behov.

Return On Investment
10% af forløbet finder sted efter selve træningen. Her gør vi status og samler op på målepunkterne samt diskuterer den fortsatte forankring og kontinuerlig udvikling.

Brug os til at skabe succes
Vores sigte er, at du som kunde skal være ambassadør for os. Det betyder, at vi ikke er tilfredse, før du og dit team lykkes. Vi hjælper din organisation til succes, når du eksempelvis oplever:

• Markedssituation med øget konkurrence
• Fokus på kommercialisering i hele organisationen
• Organisationsforandringer med ny rollefordeling
• Vækstscenarier via opkøb eller nye forretnings- eller produktområder
• Fokus på opbygning af fælles sprog, værdier, processer mv. i organisationen
• Behov for at pudse formen af og løfte performances og resultater
• Potentiale og nye muligheder, der kræver et løft i kompetencer og performance

Vi er på forkant med personprofiler
Hos Blachman er vi autoriseret forhandler af værktøjer fra WILEY, USA. Udarbejdelse af DiSC-profiler fra WILEY er et af flere effektive værktøjer, som vi anvender aktivt i hele processen med dine medarbejdere. Vi træner desuden i “the five behaviors of a cohesive team”, der er et værktøj til at styrke og udnytte synergier i team.

Bliv kontaktet

og mål os på varig adfærds-ændring, ROI og personlig
succes.

Share on Facebook