TRÆNING AF SÆLGERE – PRAKTISK SALGSTRÆNING

Få resultatskabende værktøjer – og få alle med

Med udgangspunkt i praktisk salgstræning skaber vi resultater ved at gøre tingene bedre. Det betyder, at vi skal ændre adfærd, og det kræver handling. Hos Blachman går vi i gang med at træne med det samme. Vi fokuserer på praktik og eksekvering. Vores konsulenter opsætter et træningsmiljø, hvor vi udfordrer deltagernes tankesæt og vaner. Vi inddrager den enkeltes hverdag og arbejder med aktuelle og konkrete kundecases. Vi træner, afprøver, træner noget mere og afprøver igen.

Salgsudvikling handler om kommunikation – og det kræver, at du forstår dig selv. Praktisk salgstræning kan derfor med stor fordel kombineres med coaching og/eller udarbejdelse af personlige DiSC-profiler, som vi samler i en teamprofil. Coaching og DiSC-profiler sikrer, at alle deltagere får de optimale forudsætninger for at ændre adfærd – og dermed den bedst mulige effekt af træningen.

salgsprocess_2

Blachman tilbyder:

  • PRAKTISK SALGSTRÆNING FOR SÆLGERE – fra kontakt til kontrakt
  • SALGSPSYKOLOGI OG RESULTATSKABENDE SALG – værdibaseret salg med teknikker til behovsafdækning, forhandling, præsentation, kommunikation mv.
  • STRATEGISK SALG OG KEY ACCOUNT MANAGEMENT – fra strategi og teori til værdi gennem planlægning, relationssalg, rådgivning, forhandling, networking mv.

Coaching – udnyt potentialet og få alle med

Blachman træner ledere og medarbejdere i at udnytte personlige ressourcer optimalt og effektivt. Med kognitiv coaching og NLP tager vi udgangspunkt i en konkret ledelses- eller medarbejdersituation, hvor du oplever hindringer for toppræstationer.

Mentaltræning gør dig bevidst om dine ubevidste strategier, der står i vejen for, at du kan ændre adfærd. En ubevidst strategi kan være en rutine eller vane, som du benytter i forhold til at markere dine grænser i forhold til din familie, hvor du på jobbet har svært ved at netop dette. Vi kan også tage fat på forhindringer i forhold til at ringe ud til potentielle kunder.

Du får værktøjer, der hjælper dig med at manipulere med din hjerne og fjerne forhindringer. Du får overblik over, hvilke strategier, du har. Og du bliver trænet i at benytte dem i den rette situation. Du bliver ganske enkelt i stand til at handle og agere i situationer, som du ikke troede, du kunne.

Blachman tilrettelægger individuelle eller teambaserede forløb med coaching, der sikrer forankring af salgsværktøjer og øger motivationen og personlig viljestyrke – for alle deltagerne. Vi instruerer, vejleder, underviser og træner situationer med konkrete forhindringer og måler effekten i adfærdsændringerne. Coaching sikrer implementering af salgstræningen i hele organisationen.

personligudvikling_graf

DiSC-PROFILER

DiSC er en genvej til at nå dine resultater hurtigere på et personligt plan eller som team. Du kommer tæt på dig selv, dine kunder og kolleger, fordi du bliver bevidst om deres bevæggrunde for at agere, som de gør. Hos Blachman arbejder vi med følgende DiSC-profiler.

  • Work place
  • Work of leaders
  • Salgsprofil
  • Teamprofiler
Share on Facebook