PROJEKTLEDELSE

Skab fremdrift og fælles retning


Blachman projektledertræning har fokus på at afstemme og løfte jeres interne kompetencer. Projekter er dynamiske – og projektledelse kræver derfor kontinuerlig opmærksomhed og justering i forløbet. Vi finder sammen med dig ud af, hvilke dele af processen, der kræver særligt fokus – og arbejder med de værktøjer, der skaber værdi her og nu. Et træningsforløb involverer:

  • Behovsafdækning. Hvor oplever I udfordringer, hvad skal vi skrue på?
  • Udvælgelse af værktøjer, der skaber værdi lige nu
  • Etablering af konsensus omkring projektledelse internt – alle skal agere med udgangspunkt i samme forudsætninger
  • Det er afgørende at kunne tale pris og levering, når projektforløbet ændrer sig undervejs

Projektledertræning foregår ofte i grupper af 12-16 projektledere. Det er kun en fordel, hvis deltagerne befinder sig på forskellige erfarings- og kompetenceniveauer, fordi de kan inspirere og lære af hinanden. Vi træner ud fra aktuelle projekter og udfordringer fra jeres egen hverdag.

Share on Facebook